Start Page Образотворча д яльн сть в дитсадку конспекти


Образотворча д яльн сть в дитсадку конспекти


В проекті приймають участь діти інтелектуальної групи. В ній фіксуються питання, що розглядаються на засіданні педагогічної ради, прийняті рішення, виконання рішень попередньої педагогічної ради. В ході роботи по проекту діти ведуть спостереження , експериментують , малюють , ліплять , граються , слухають музику , знайомляться з літературними творами , складають власні казки , розповіді. Книга взаємозв'язку між дефектологом і вихователем групи. Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи. План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу. Форма складання плану педагогічними працівниками встановлюється рішенням педагогічної ради. Контроль за правильним веденням ділової документації у дошкільному закладі здійснюють відповідні органи управління освітою місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вихователі спеціальних дошкільних закладів додатково ведуть: журнал обстеження вихованців дитячим лікарем-спеціалістом; книгу взаємозв'язку між дефектологом та вихователем групи. Документація вчителів-дефектологів сурдопедагогів, тифлопедагогів, олігофренопедагогів, логопедів 2. Якщо в одному пункті наказу перераховується кілька осіб, то їхні прізвища називаються в алфавітному порядку. Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу Ведеться у довільній формі відповідно до календарного плану роботи вихователя-методиста. Ділові папери, що надходять до дошкільного закладу чи надсилаються з нього, реєструються у книзі обліку вхідних та вихідних документів. Вихователь-методист на підставі загального плану складає власний календарний план роботи на квартал. Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи. Накази видаються: а на виконання актів чинного законодавства, розпорядчих документів вищих органів; б з питань особового складу. План індивідуальної роботи, занять у підгрупах. Календарний план роботи музичного керівника складається для кожної виховної групи окремо з урахуванням рівня психофізичного розвитку дітей. До плану роботи додаються медико-профілактичні заходи, графіки проведення свят, розваг, театральних дійств. В ній фіксується тематика, методичні джерела, тези консультації. Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу. Методика роботи з дітьми в рамках екологічного проекту розроблена на основі інтегрованого підходу. За результатами вивчення освітньо-виховного та педагогічного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Командирувати бібліотечних працівників із матеріалами огляду-конкурсу на очний етап Конкурсу, що відбудеться 27-28 квітня у приміщенні... Книга відомостей про дітей та їхніх батьків. Значення методу проектів полягає в тому , що окремі проекти є частинами , з яких складається єдиний процес екологічного виховання , формування екологічної свідомості , процес екологічно обґрунтованої , грамотної взаємодії дитини з оточуючим.


Щоденник педагога з підвищення професійного рівня участь у педагогічних радах, колективних переглядах, семінарах тощо.


Командирувати бібліотечних працівників із матеріалами огляду-конкурсу на очний етап Конкурсу, що відбудеться 27-28 квітня у приміщенні... Ліцензія на право ведення закладом освітньої діяльності відповідно до Положення про ліцензування закладів освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12. Відповідальність за ведення, своєчасність виконання та зберігання ділової документації несе керівник дошкільного закладу. В ході роботи по проекту діти ведуть спостереження , експериментують , малюють , ліплять , граються , слухають музику , знайомляться з літературними творами , складають власні казки , розповіді. Інформаційні матеріали та педагогічні видання з питань дошкільної освіти. Документація з питань атестації працівників дошкільного закладу. До виконання проекту залучені батьки. Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах скачати Наказ МОНУ від 30 січня 1998 року N32 Похожие: На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та ор­ганізацій,... Реєстрації підлягають документи, що потребують обліку, виконання і використання з довідковою метою. Ділова документація і листування дошкільного закладу ведуться державною мовою. У місцях компактного проживання громадян, які належать до національних меншин, у внутрішньому веденні ділової документації може використовуватися поряд з державною мовою мова відповідної національної меншини у порядку, встановленому чинним законодавством.

You may look:
-> конспекты в пожарной охранетушение пожаров в домах интернатах
Якщо в одному пункті наказу перераховується кілька осіб, то їхні прізвища називаються в алфавітному порядку.
-> видео уроки по дизайну ногтей на нарощенных ногтях
Ведення обов'язкової ділової документації накази, трудові книжки, особові справи працівників здійснюється згідно з чинним законодавством.
-> видео уроки по футболу для начинающих
Періодичність відвідувань освітньо-виховних заходів визначається доцільністю, але, як правило, не рідше одного разу на тиждень для кожної вікової групи, враховуючи роботу спеціалістів.
-> сменный рапорт на кран бланк
Ведеться згідно з Положенням про організацію охорони праці та порядком розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30.
-> бесплатно сочинение пушкин лицевист
Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах скачати Наказ МОНУ від 30 січня 1998 року N32 Похожие: На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та ор­ганізацій,...
->SitemapОбразотворча д яльн сть в дитсадку конспекти:

Rating: 90 / 100

Overall: 57 Rates